KOP

 

Informació

 

Imatges
   
   
   
 
 
 
CLICA PER DESCARREGAR / CLICK TO DOWNLOAD
Portada Acció Directa a 300ppp de resolució Descàrrega / Download POSTER 70x100cm JPG
 

 

Escolta
Descàrrega / Dowload 3 tracks
 

 

Vídeo
Descarrega / Download video DVD (312 Mb)
Previsulització a YouTube
 

 

Més info


Av. Dolors, 17 - 08243 MANRESA
marc@propaganda-pel-fet.cat